Átrium ház és a védett településközpont közötti kapcsolat


2017 december 13, szerda

A helyszín rövid bemutatása

Az egykori Tétény nevű mezőváros Fő utcája (ma Budapest XXII. kerület Nagytétényi út) mentén elterülő központ jelenleg fővárosi védettségű terület, amely megőrizte a XIX. század telekszerkezetét és a beépítés jellegét.

A Fő utca menti területet a történeti térképek tanúsága szerint a 19. század elején is oldalhatáron álló, általában egymenetes falusias beépítés jellemezte.

A településen a polgárosodás során, városias beépítés kezd kialakulni. Az utcával párhuzamos tetőgerincű, zártsoru beépítés már az 1860-as években megjelenik az utca D-i oldalán.

Az eredeti beépítés egyetlen megmaradt emléke a Nagytétényi út 280. számú ingatlan, amely mind a mai napig őrzi eredeti tömegformáját.

A szomszédos, 282. szám alatti egykori lakóház, később az utcai fronton üzlet, történeti jelentőségét az adja, hogy mai állapotában is leolvasható a homlokzatáról és a tömegformálásáról az a folyamat, amely az eredetileg a Templom utcai oldalhatáron álló, az egykori Fő utcára merőleges gerincű lakóházából, átalakult a környezet zártsoru beépítésének a részévé.

Alapvető gondolatok

Az épület felújításának tervezése során fölismertük a ház dokumentum értékét. A fent említett építési folyamatnak a megőrzését prioritásként kezeltük a tervek elkészítése során.

A Nagytétényi út felé meg kívántuk őrizni a ház tömegformáját, nem terveztük a – környező polgárházakhoz illeszkedő – magasabb tető kialakítását.

A befelé forduló átrium kialakítása biztosítja a köré szervezett új terek természetes bevilágítását, és a külső térrel való kapcsolatát. ugyanakkor ez a megoldás segített megőrizni a régi épület eredeti, utca felőli formavilágát.

Az utcai szárnyba tervezett fotóstúdió számára létrehoztunk egy nagy belmagasságú teret. Kibontottuk a valamikori kocsma csapos fagerendás födémet, elbontottuk a csonka kötőgerendás süllyesztett fedélszékét, és új látszó fa szerkezetet építünk helyette.

A tetőtérbe kerülő új funkció – a fotóstúdióhoz tartozó iroda – bevilágítását kizárólag a belső udvar felől látható tetőkiemelés és a régi tetősík között képződő függőleges síkú üvegfelülettel oldottuk meg.

Az átrium megközelítése a templom utcai szárazkapun keresztül és a mellette lévő személybejáraton keresztül történik.

A Templom utca felőli 2 szintes épületszárny homlokzatának megformálásában utalunk az egyszintes beépítésre, az emeleti szintet pedig a parapet fal fölé egy ablakmagassággal emelkedő párkány magasságú, a régi tetővel azonos hajlásszögű koporsó födémes térbe rejtjük.

Az épület homlokzatán megjelenik a budafoki mészkő lábazat és homlokzatburkolat, valamint biege színű vékonyvakolat.

Az átriumos megoldással az egykori Tétény központjának egy jelentős értékét őriztük meg és mutatjuk az utat arra, hogy korszerű funkció befogadására is alkalmassá tehetőek ezek az egykori falusi lakóépületek, amelyek törtneti értékeiket megőrizve válnak a 21. századi településkép részévé.

 

 

 

 

 

További képek: http://buildingconcept.hu/atrium-haz-uzlet-iroda-es-lakohaz-nagyteteny/

Vissza